تشخیص کهربای طبیعی

کهربا بین جواهرشناسان و هنرمندان بسیار معروف است وبسیاری سعی در مشابه سازی وصنعتی سازی آن دارند.
جهت تشخیص اولیه سه روش ساده وجود دارد:
– آزمون آب نمک: کهربای طبیعی در محلول آب نمک شناور است در حالی که مابقی غوطه ور می شوند.
– آزمون عطر کهربا: کهربای طبیعی عطر شیرین درخت کاج می دهد در حالی که مصنوعی ها بوی پلاستیک و مواد شیمیایی می دهند.
– آزمون حرارت: مصنوعی ها در اثر حرارت ذوب می شوند در حالی که طبیعی ها به آرامی می سوزند.
به خاطر داشته باشید کهربای مصنوعی بااستفاده از مواد جانشین مانند شیشه ، پلاستیک و کوپال ساخته می شود که کار شناسایی را راحت می کند.
مشابه های کهربا: رزین های طبیعی ، مصنوعی و پلاستیک.
کهربای پرسی نوعی کهربای حاصل دست انسان است که از قطعات بسیار ریز کهربا ساخته شده ، آنهارا حرارت داده وتحت فشار به هم می چسبانند. کهربای پرسی هیچ گاه به عنوان یک کهربای واقعی شناخته نمی شود.
بهسازی های متداول کهربا:رنگ کردن ، حرارت دادن ، پوشش دادن سطحی.
رنگ کردن و حرارت دادن باعث می شود کیفیت رنگ کهربا افزایش یافته وسن آن بیشتر به نظر برسد.
پوشش دادن روی سطح صدمات و ترکهای سطحی روی کهربا را ترمیم می کند.

به بالای صفحه بردن