بزرگترین کهربای جهان

بزرگترین کهربای جهان یک قطعه 50/4 کیلوگرمی متعلق به یک تاجرسنگاپوری است.این کهربا درمعدن ذغال سوماترای اندونزی یافت شده که قدمت آن به 50 میلیون سال قبل برمی گردد.ای قطعه

بیشتر بخوانید »
به بالای صفحه بردن